Tag: พาเที่ยวปราสาทหินวัดพู

พาเที่ยวปราสาทหินวัดพู

    ที่ประเทศลาวมีมรดกโลกที่มีความสวยงามเป็นอย่างมากซึ่งเป็นมรดกโลกทางนั่นก็คือปราสาทหินวัดพู เสื้อชูชีพปราสาทหินวัดพูนั้นตั้งอยู่ในแขวงจำปาสักซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองของจำปาสักมาทางทิศใต้ประมาณ 10 กิโลเมตร ซึ่งที่นี่เป็นแหล่งโบราณคดีที่มีอายุมากที่สุดในประเทศลาว  และที่ปราสาทหินวัดพูแห่งนี้ยังได้ถูกจัดให้เข้าเป็นมรดกของโลกเมื่อในปีพุทธศักราช 2544 อีกด้วย สำหรับที่ประสาทหินวัดพูนี้หากนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวก็จะเจอกับซากปราสาทโบราณเก่าแก่ที่มีอายุยาวนานมากกว่า 1000 ปีซึ่งที่นี่เป็นปราสาทที่มีความสวยงามถูกสร้างขึ้นล้อมรอบด้วยภูเขารูปใหญ่เมื่อมองเข้าไปก็จะเห็นประสาทอยู่ด้านหน้าของภูเขาที่เขียวขจีทางเข้าประสาทเป็นถนนหนทางที่มีพื้นที่ยาวไกลและในตัวประสาทนั้นยังมีพระพุทธรูปหลายองค์เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยี่ยมชมความงามของภาษาได้ทำการเคารพกราบไหว้พระพุทธรูปเพื่อความเป็นสิริมงคลกับตัวเองอีกด้วยปราสาทหินวัดพูนี้มีความเชื่อกันว่าเป็นการสร้างขึ้นมาเพื่อถวายพระศิวะ โดยมีการสร้างโบสถ์พราหมณ์อยู่ท่ามกลางภูเขาลักษณะของการสร้างปราสาทนั้นเป็นแบบเทวสถานแบบขอมซึ่งรูปร่างของปราสาทจะมีลักษณะเ

Read More »

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่

คลังเก็บ