วัดเขาน้อยและเจดีย์เขาน้อย  จังหวัดสงขลา 

      วัดเขาน้อยและเจดีย์เขาน้อย  สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่จะพาไปรู้จักในครั้งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในจังหวัดสงขลาซึ่งที่นี่นั้นถือว่าเป็นปูชนียวัตถุและเป็นปูชนียสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสงขลาเลยก็ว่าได้ที่นี่คือศาสนสถานที่มีการก่อสร้างมาตั้งแต่ในยุคพระพุทธศาสนา นิกายมหายานแห่งศรีวิชัยโดยที่นี่ถูกเรียกขนานนามว่าวัดเขาน้อยซึ่งถือว่าเป็นวัดเก่าแก่และมีความโบราณเป็นอย่างมากเลยทีเดียว

      สำหรับวัดแห่งนี้นั้นถูกสร้างขึ้นมาเอาไว้อยู่บนยอดเขาซึ่งลักษณะของตัววัดในปัจจุบันนี้จะมองเห็นเหลือเพียงแค่ซากที่เคยความงดงามในสมัยอดีตเพียงเท่านั้น

เนื่องจากว่ายุคสมัยและกาลเวลานั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงไปดังนั้นสิ่งก่อสร้างที่เคยก่อสร้างเอาไว้อย่างสวยงามก็มี การผุพังไปตามกาลเวลาดังนั้นในปัจจุบันนี้จึงเหลือเพียงแค่สะกิดโบราณที่เอาไว้ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมและมาศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์เพียงเท่านั้น

     อย่างไรก็ตามในสมัยอดีตณสถานที่แห่งนี้นั้นถือว่ามีลักษณะความงดงามที่มีความโดดเด่นเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของเจดีย์ซึ่งมีการจัดเอาไว้ที่ไม่เหมือนกับเจดีย์ที่ไหนมาก่อนเนื่องจากเวทีที่นี่นั้นจะไม่มีการเจี๊ยบปูนและการจัดวางอิฐให้เป็นระบบระเบียบลักษณะของการทำเจดีย์นั้น จะมีการนำอิฐมาวางไว้ลักษณะที่วางทับซ้อนกันอย่างไม่เป็นระบบระเบียบมากนัก

        อย่างไรก็ตามปัจจุบันเราสามารถมองเห็นได้ว่าบริเวณพื้นฐานของตัวเองเจดีย์นั้นเป็นลักษณะของการสร้างขึ้นมาเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่สำหรับรูปองค์เจดีย์ในปัจจุบันนี้เหลือเพียงแค่ซากปรักหักพังซึ่งไม่มีความสมบูรณ์แล้ว   

       เมื่อนักท่องเที่ยวเข้าไปเยี่ยมชมภายในวัดเขาน้อยก็จะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นโบว์หรือตัวอาคารต่างๆนั้นได้มีการหักพังเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ทางเข้า ufabet ภาษาไทย   จะเห็นเพียงแค่ซุ้มประตูทางเข้าซึ่งเป็นทรงสูงโบราณซุ้มประตูจะเป็นรูปแบบโค้งแหลมซึ่งว่ากันว่าลักษณะของการก่อสร้างนั้นเกิดขึ้นในช่วงสมัยของศรีวิชัยพุทธศตวรรษที่ 13-18  

            อย่างไรก็ตามสิ่งที่นักท่องเที่ยวจะได้เห็นนอกเหนือจากนี้ก็คือพระพุทธรูปซึ่งเป็นปูนปั้นโดยมีการปั้นในปางมารวิชัยนำมาประดิษฐานเอาไว้ในอุโบสถซึ่งปัจจุบันนั้นตัวอุโบสถนั้นไม่เหลือเป็นซากให้เห็นแล้วเหลือเพียงแค่องค์พระพุทธรูปที่มีความเก่าแก่ประดิษฐานอยู่เท่านั้น  

       ที่นี่นับได้ว่าเป็นสถานที่ที่มีอายุมาเป็นระยะเวลาหลายร้อยปีถึงแม้ว่าที่วัดเขาน้อยแห่งนี้จะมีการบูรณะซ่อมแซมต่อเติมมาหลายยุคหลายสมัยแต่ปัจจุบันนี้ก็เหลือเพียงแค่ซากปรักหักพังเพียงอย่างเดียวซึ่งนักท่องเที่ยวนั้นจะเห็นของสร้างเจดีย์วัดเขาน้อยรวมถึงสร้างของวัดเขาน้อยให้เห็นบ้างประปรายส่วนพื้นที่บริเวณโดยรอบนั้นก็จะมีการปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่เพื่อความร่มร่มเย็นพื้นที่บริเวณวัดดังกล่าวนั้นเอง 

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
ให้คะแนน บทความนี้
5/5

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่

คลังเก็บ