วัดคีรีวงศ์ จังหวัดนครสวรรค์ 

   วัดคีรีวงศ์  ที่จังหวัดนครสวรรค์มีภูเขาอยู่ลูกนึงชื่อว่าภูเขาดาวดึงส์ซึ่งบนยอดเขานี้มีวัดแห่งหนึ่งที่ถูกนำไปสร้างไว้และเป็นวัดที่กำลังได้รับความนิยมประจำจังหวัดซึ่งเที่ยวทั้งในจังหวัดและนอกจังหวัดต่างก็พากันเดินทางไปที่วัดแห่งนี้เนื่องจากความสวยงามของสิ่งก่อสร้างที่อยู่ภายในบริเวณวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นอุโบสถหรือแม้แต่องค์เจดีย์  

      นอกจากสิ่งก่อสร้างที่มีความสวยงามแล้ววิวทิวทัศน์บริเวณโดยรอบของวัดคีรีวงศ์ก็มีความสวยงามเช่นเดียวกันเนื่องจากว่าตัววัดนั้นสร้างอยู่บนยอดเขาทำให้เมื่อมองลงมาก็จะเห็นวิวจังหวัดนครสวรรค์ได้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา

หรือแม้แต่บึงบอระเพ็ดรวมถึงเขาจอมคีรีนาคพจน์และพื้นที่ในเขตอำเภอเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากนักท่องเที่ยวได้เห็นวิวทิวทัศน์บนยอดเขาคีรีวงช่วงในตอนพระอาทิตย์กำลังจะตกดินจะเป็นภาพที่งดงามเป็นอย่างมากซึ่งเป็นภาพที่เราหาดูได้ยากเนื่องจากเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

        สำหรับสิ่งก่อสร้างภายในบริเวณวัดเขาคีรีวงศ์นั้นส่วนใหญ่จะมีการแกะสลักเอาไว้อย่างสวยงามมีสถาปัตยกรรมเก่าแก่และที่สำคัญมีการลงสีทองเอาไว้เมื่อแสงอาทิตย์ส่องลงมาก็จะสะท้อนเป็นภาพที่งดงามจับตายิ่งนักสิ่งที่ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว

เวลาที่เดินทางมาเที่ยวที่วัดคีรีวงศ์แห่งนี้นอกจากจะชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามแล้วยังมีเจดีย์ขนาดใหญ่ซึ่งเจดีย์แห่งนี้นั้นมีชื่อว่าพระจุฬามณีเจดีย์โดยด้านหน้าของเจดีย์แห่งนี้นั้นจะมีการนำเข้าองค์ใหญ่ ซึ่งเป็นรูปหล่อของพระสงฆ์ที่เป็นพระที่มีชื่อเสียงโด่งดังโดยขนาดนั้นมีการหล่อเท่ากับองค์จริง

       นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปขนาดต่างๆอีกมากมายหลายองค์ถูกนำมาประดิษฐานไว้บริเวณด้านหน้าของพระจุฬามณีเจดีย์  ไม่ว่าจะเป็นพระพุฒาจารย์โตของวัดระฆังหรือหลวงพ่อสดของวัดปากน้ำและหลวงปู่ทวดวัดช้างให้  บริเวณด้านในของจุฬามณีเจดีย์นั้นก็จะมีรอยพระพุทธบาทจำลอง 12 ราศีและรูปหล่อของพระเกจิชื่อดังมากมายหลายรูปเพื่อให้นักท่องเที่ยวและประชาชนที่เดินทางมาเที่ยวที่วัดคีรีวงศ์แห่งนี้ได้เข้าไปกราบไหว้ขอทองและปิดทองซึ่งรูปหล่อของพระเกจิที่ถูกนำมาประดิษฐานไว้ภายในเจดีย์แห่งนี้นั้นจะเลือกเฉพาะพระที่มีชื่อเสียงโด่งดังและชาวบ้านให้ความเคารพนับถือเชื่อว่าเมื่อขอพรแล้วจะได้รับพรจริง 

    นอกจากนี้สิ่งก่อสร้างอื่นๆภายในบริเวณวัดนั้นแต่ละจุดก็มีความงดงามมากโดยทุกจุดนั้นจะเน้นการทาสีทองและสีแดงเป็นหลักสำหรับพระจุฬามณีเจดีย์แห่งนี้มีทั้งหมด 3 ชั้นด้วยกันแต่ละชั้นนั้นก็จะมีการนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาแตะมาประดิษฐานไว้แตกต่างกัน เชื่อว่าหากได้มาเที่ยวที่นี่จะต้องถูกใจอย่างแน่นอน

     ที่จังหวัดนครสวรรค์มีภูเขาอยู่ลูกนึงชื่อว่าภูเขาดาวดึงส์ซึ่งบนยอดเขานี้มีวัดแห่งหนึ่งที่ถูกนำไปสร้างไว้และเป็นวัดที่กำลังได้รับความนิยมประจำจังหวัดซึ่งเที่ยวทั้งในจังหวัดและนอกจังหวัดต่างก็พากันเดินทางไปที่วัดแห่งนี้เนื่องจากความสวยงามของสิ่งก่อสร้างที่อยู่ภายในบริเวณวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นอุโบสถหรือแม้แต่องค์เจดีย์  

      นอกจากสิ่งก่อสร้างที่มีความสวยงามแล้ววิวทิวทัศน์บริเวณโดยรอบของวัดคีรีวงศ์ก็มีความสวยงามเช่นเดียวกันเนื่องจากว่าตัววัดนั้นสร้างอยู่บนยอดเขาทำให้เมื่อมองลงมาก็จะเห็นวิวจังหวัดนครสวรรค์ได้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาหรือแม้แต่บึงบอระเพ็ดรวมถึงเขาจอมคีรีนาคพจน์และพื้นที่ในเขตอำเภอเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากนักท่องเที่ยวได้เห็นวิวทิวทัศน์บนยอดเขาคีรีวงช่วงในตอนพระอาทิตย์กำลังจะตกดินจะเป็นภาพที่งดงามเป็นอย่างมากซึ่งเป็นภาพที่เราหาดูได้ยากเนื่องจากเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

        สำหรับสิ่งก่อสร้างภายในบริเวณวัดเขาคีรีวงศ์นั้นส่วนใหญ่จะมีการแกะสลักเอาไว้อย่างสวยงามมีสถาปัตยกรรมเก่าแก่และที่สำคัญมีการลงสีทองเอาไว้เมื่อแสงอาทิตย์ส่องลงมาก็จะสะท้อนเป็นภาพที่งดงามจับตายิ่งนักสิ่งที่ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวเวลาที่เดินทางมาเที่ยวที่วัดคีรีวงศ์แห่งนี้นอกจากจะชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามแล้วยังมีเจดีย์ขนาดใหญ่ซึ่งเจดีย์แห่งนี้นั้นมีชื่อว่าพระจุฬามณีเจดีย์โดยด้านหน้าของเจดีย์แห่งนี้นั้นจะมีการนำเข้าองค์ใหญ่ ซึ่งเป็นรูปหล่อของพระสงฆ์ที่เป็นพระที่มีชื่อเสียงโด่งดังโดยขนาดนั้นมีการหล่อเท่ากับองค์จริง

       นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปขนาดต่างๆอีกมากมายหลายองค์ถูกนำมาประดิษฐานไว้บริเวณด้านหน้าของพระจุฬามณีเจดีย์  ไม่ว่าจะเป็นพระพุฒาจารย์โตของวัดระฆังหรือหลวงพ่อสดของวัดปากน้ำและหลวงปู่ทวดวัดช้างให้  บริเวณด้านในของจุฬามณีเจดีย์นั้นก็จะมีรอยพระพุทธบาทจำลอง 12 ราศีและรูปหล่อของพระเกจิชื่อดังมากมายหลายรูปเพื่อให้นักท่องเที่ยวและประชาชนที่เดินทางมาเที่ยวที่วัดคีรีวงศ์แห่งนี้ได้เข้าไปกราบไหว้ขอทองและปิดทองซึ่งรูปหล่อของพระเกจิที่ถูกนำมาประดิษฐานไว้ภายในเจดีย์แห่งนี้นั้นจะเลือกเฉพาะพระที่มีชื่อเสียงโด่งดังและชาวบ้านให้ความเคารพนับถือเชื่อว่าเมื่อขอพรแล้วจะได้รับพรจริง 

    นอกจากนี้สิ่งก่อสร้างอื่นๆภายในบริเวณวัดนั้นแต่ละจุดก็มีความงดงามมากโดยทุกจุดนั้นจะเน้นการทาสีทองและสีแดงเป็นหลักสำหรับพระจุฬามณีเจดีย์แห่งนี้มีทั้งหมด 3 ชั้นด้วยกันแต่ละชั้นนั้นก็จะมีการนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาแตะมาประดิษฐานไว้แตกต่างกัน เชื่อว่าหากได้มาเที่ยวที่นี่จะต้องถูกใจอย่างแน่นอน

 

สนับสนุนโดย.    ufabet ฝาก-ถอน เอง

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
ให้คะแนน บทความนี้
5/5

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่

คลังเก็บ