5 สถานที่…เสน่ห์ของจังหวัดบุรีรัมย์

จังหวัดบุรีรัมย์นั้นเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางภาคอีสาน รายล้อมไปด้วยธรรมชาติที่งดงามควบคู่ไปกับมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน และด้วยความสวยงามนั้นทำให้ผู้ที่ผ่านไปมาที่จังหวัดบุรีรัมย์แห่งนี้รู้สึกเหมือนกับต้องมนต์เสน่ห์ของความสวยงาม นักท่องเที่ยว และลูกหลานชาวไทยจึงไม่ควรพลาดที่จะมาสืบสานวัฒนธรรมอันงดงามที่จังหวัดบุรีรัมย์แห่งนี้เพื่อให้อยู่คู่กับคนไทยไปอีกนานแสนนาน วันนี้ทางทีมงาน Gclub ฝากขั้นต่ำ50 ของเราจะมานำเสนอเรื่องเกี่ยวกับท่องเที่ยวกัน

  1. อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ผู้ที่มาท่องเที่ยวที่จังหวัดบุรีรัมย์ไม่ควรพลาดที่จะแวะมาที่อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งแห่งนี้ เพราะเป็นโบราณสถานที่สำคัญของชาวจังหวัดบุรีรัมย์ และมีอายุมาอย่างยาวนานหลายร้อยปี จุดเด่นของอุทยานประวัติศาสตร์แห่งนี้คือ ปราสาทหินพนมรุ้ง ด้วยความสวยงามตัวปราสาทที่ออกแบบโดยศิลปะแบบขอม และปราสาทหินพนมรุ้งแห่งนี้ยังตั้งอยู่บนพื้นที่ ๆเคยเป็นภูเขาไฟเมื่อในอดีต แต่ในปัจจุบันได้มีการมอดดับไปหมดแล้ว เหลือเพียงแต่เนินเขา และปราสาทอันงดงาม
  2. ปราสาทหินเมืองต่ำ ตั้งอยู่ที่อำเภอโคกชัย สถานที่แห่งนี้มีโบราณสถานที่มีขนาดใหญ่ของจังหวัดสุโขทัย โดยตัวปราสาทแห่งนี้ทำจากหินทั้งหมด และยังมีโบราณสถานอื่น ๆรายล้อมอยู่อีกมากมาย ที่ปราสาทหินเมืองต่ำแห่งนี้เป็นโบราณสถานที่บอกเล่าถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ได้เป็นอย่างดี และแสดงให้เห็นถึงฝีมือการก่ออิฐปูนของคนไทยในสมัยอดีตที่มีความงดงามเป็นอย่างมาก
  3. วัดเขาพระอังคาร เป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดสุโขทัยที่มีความงดงาม ตัววัดตั้งอยู่บนยอดเขาอังคาร จึงเป็นที่มาของชื่อวัดแห่งนี้ นักโบราณคดีได้มีการสันนิษฐานว่าวัดเขาพระอังคารแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยเดียวกันกับปราสาทหินพนมรุ้ง ภายในตัววัดมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่บอกเล่าถึงเรื่องราวความศรัทธาในศาสนาพุทธของคนไทยในอดีต และเป็นภาพเรื่องราววิถีชีวิตความเป็นอยู่ การประกอบพิธีกรรมต่าง ๆในอดีต ผู้ที่ไปเยี่ยมชมสามารถศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ได้จากภาพจิตรกรรมฝาผนังแห่งนี้ เพราะมีการบอกเล่าเรื่องราวผ่านทางรูปภาพได้เป็นอย่างดี
  4. วัดหงษ์ ตั้งอยู่ที่อำเภอพุทไธสง ที่วัดแห่งนี้มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่มีชาวบ้านให้ความนับถือกันเป็นอย่างมาก นักโบราณคดีสันนิษฐานว่าพระพุทธรูปองค์นี้น่าจะถูกสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย โดยตัวพระพุทธรูปสร้างด้วยอิฐปูนทั้งองค์ชาวบ้านที่มีความศรัทธาจะมีการจัดการทำบุญประจำปีขึ้นในทุก ๆปีเพื่อเป็นการแสดงความนับถือต่อองค์พระพุทธรูปโบราณองค์นี้
  5. วนอุทยานเขากระโดง เป็นสถานที่ ๆควรค่าแก่การมาศึกษาในหลาย ๆด้าน เพราะมีทั้งเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ให้ได้ศึกษา และสถานที่แห่งนี้ยังเคยเป็นภูเขาไฟในอดีต จึงเหลือร่องรอยไว้ให้นักธรณีวิทยามาทำการศึกษาค้นคว้าได้อีกด้วย ชาวบ้านในละแวกนั้นเชื่อกันว่าหากได้เดินขึ้นบันได 297 ขั้น ไปสักการะพระพุทธรูปที่ด้านบนของยอดเขากระโดงจะทำให้ชีวิตพบเจอแต่สิ่งที่ดี

7 วัดสวย จังหวัดอยุธยา

วัดหลายแห่งในจังหวัดอยุธยานั้นล้วนแต่มีความสวยงาม และมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนกัน ทั้งในแต่ละแห่งยังสามารถบอกเล่าเรื่องราวในประวัติศาสตร์ต่าง ๆไว้อย่างมากมายผ่านทางสถาปัตยกรรม วัตถุ จิตรกรรมฝาผนังภายในวัดอีกด้วย จึงควรค่าแก่ลูกหลายชาวไทยที่ควรไปกราบไหว้ บูชา และศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์

วัดตะโก ภายในวัดตะโกแห่งนี้เป็นสถานที่ตั้งของโลงแก้วที่ภายในบรรจุสังขารของหลวงพ่อรวยไว้ เพื่อให้ลูกหลาน และบุคคลที่นับถือได้มากราบไหว้ท่าน ถึงแม้ท่านจะมรณภาพไปแล้วก็ตาม แต่สังขารท่านยังคงทำให้ผู้ที่มีจิตศรัทธานับถือรู้สึกถึงความศักดิ์สิทธิ์ของท่าน และยังมีพระมหาธาตุเจดีย์ปาสาทิโก ตั้งเด่นดูสง่างามอยู่กลางวัดตะโกแห่งนี้ด้วย

วัดนครหลวง เป็นวัดโบราณของจังหวัดอยุธยาที่มีอายุมาอย่างยาวนานราว ๆ 300 กว่าปี ภายในวัดมีปราสาทนครหลวงซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่มีความงดงาม ชี้ให้เห็นถึงฝีมือด้านสถาปัตยกรรมของคนไทยในอดีตว่ามีฝีมือที่งดงามเพียงใด

วัดพระขาว เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความงดงาม และอยู่คู่กับจังหวัดอยุธยามาอย่างยาวนาน โดยคาดว่าน่าจะสร้างขึ้นในสมัยอยุธยา ภายในวัดมีเรือนศาลาไม้ที่สวยงามให้ความรู้สึกเหมือนกับย้อนอดีตกลับไปในสมัยอยุธยาจริง ๆ และด้วยเหตุนี้เรือนศาลาไม้แห่งนี้จึงมักจะถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำละครย้อนยุคมาหลายต่อหลายเรื่องแล้ว

วัดบางกะจะ วัดบางกะจะแห่งนี้เป็นวัดเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดอยุธยา มีการออกแบบในลักษณะศิลปะล้านนา โดยส่วนใหญ่จะเป็นสีชมพูอ่อนกับสีทอง ทำให้ดูมีความสง่างามเป็นอย่างมาก 

วัดสุทธาวาส เป็นวัดหนึ่งในจังหวัดอยุธยาที่มีพระอุโบสถเป็นสีขาว ทำให้มีความโดดเด่นเป็นอย่างมาก ภายในวัดมีหลวงพ่อก้าวหน้า และหลวงพ่อโชคดี เป็นพระประธานของวัดประดิษฐานอยู่ และในช่วงวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ต่าง ๆทางวัดมักจะมีการจัดกิจกรรมวิปัสสนาขึ้น เพื่อให้ผู้ที่มีจิตศรัทธาได้มาถือศีล ทำบุญ และร่วมฟังธรรมอีกด้วย

วัดบึงลัฏฐิวัน ด้านหน้าทางเข้าของวัดจะมีเจดีย์พระพุทธคยาจำลองประดิษฐานอยู่ ภายในมีพระมหาเจดีย์ที่สง่างามสีขาวชื่อว่า มหาเจดีย์ ศรีอยุธยาสัมมาโพธิญาณ และยังมีจิตรกรรมฝาผนังอีกมายภายในตัววัดที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสรวงสวรรค์ที่ผู้ที่ทำความดี และผู้ที่มีบุญสูงมากนักจึงจะได้ไป

วัดดาวคะนอง เป็นวัดที่ไม่ใหญ่มากนักในจังหวัดอยุธยา ตั้งอยู่ที่อำเภอบางปะหัน และด้วยความที่เป็นวัดขนาดเล็กจึงมาพร้อมกับความสงบร่มเย็น แต่แฝงไปด้วยความงดงามของพระวิหารแก้ว โดยพระประธานของวัดดาวคะนองก็คือ หลวงพ่อโต ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีของชาวพุทธประดิษฐานอยู่

 

สนับสนุนโดย  บาคาร่า sa gaming

ชวนเที่ยววัดมะขาม วัดดังของจังหวัดปทุมธานี

วันนี้ฉันอยากไปปล่อยปลาฉันจึงชวนแม่และน้องซึ่งแม่และน้องของฉันก็ตอบตกลงเราจึงพากันขับรถไปที่วัดแถวบ้านซึ่งปกติเราจะไปที่วัดมะขามวันนี้เราก็เลยไปทำบุญที่วัดมะขามกันเมื่อเราไปถึงที่วัดมะขามสิ่งแรกที่เราทำเลยคือถวายสังฆทานซึ่งทางวัดจะมีการจัดเครื่องสังฆทานเอาไว้แล้ว เราเพียงแค่นำเงินไปถวายเป็นค่าสังฆทานเท่านั้น และเมื่อทำการถวายสังฆทานเสร็จเราก็กรวดน้ำทำบุญ

ตรงบริเวณนี้จะมีตู้มากมายให้ร่วมทำบุญกับทางวัดได้ ซึ่งเมื่อทำบุญเสร็จแล้วพวกเราจึงได้เดินมาฝั่งตรงข้าม ซึ่งต้องข้ามถนนด้านข้างก็จะเป็นตลาดฉันก็บอกแม่ว่าฉันหิวเราก็เลยเดินเข้าไปดูซักก็มีร้านขายของกินมากมายแล้วทักเข้าไปลึกลึกหน่อยจะพบกับร้านขายไอติมจะเป็นไอติม จะเป็นรสกะทิและทุกๆอย่างในตลาดนั้นต้องขอบอกเลยว่าอร่อยมากแต่หลังจากที่ฉันหายหิวและกินอิ่มแล้วเราก็เข้าไปไหว้พระกันฝั่งตรงข้ามของตลาดจะมี ศาลาตั้งอยู่เราจึงเข้าไปแล้วก็เห็นหลวงพ่อเราก็ถวายเครื่องสังฆทานแล้วก็รับน้ำมนต์หลังจากนั้นฉันก็รู้สึกมีความสุขรู้สึกอิ่มบุญเสร็จพอเสร็จแล้ว

เราก็เดินเข้าไปอีกและเราก็พบกับ วัดซึ่งดูเหมือนจะเป็นวัดของคนจีน ฉันก็เลยลองเดินเข้าไปรู้แล้วก็พบว่าในวัดนั้นคนเยอะมาก ฉันเลยรีบรีบจบทุกขอบพรแล้วก็เดินออกจากวัดหลังจากนั้นเราก็เดินออกมาจากโซนตลาดตอนแรกเราก็กะว่าจะไปแถวแถวร้านขายของเล่นแต่หลังจากนั้นตอนที่เรากำลังเดินไปมีคนหนึ่งกำลังนั่งขายปลาแล้วบอกว่าเอาปลาไปปล่อยไหม ฉันเลยถามเขาว่าแถวนี้มีที่ให้ปล่อยปลาด้วยหรอคะเค้าบอกว่ามีสิ่งก็แถวแถวนี้แหล่ะหลังจากนั้นฉันแม่และน้องก็ซื้อปลาไปคนละสามตัวแล้วเราก็เดินตรงไปอีกหน่อยเราพบกับป้ายที่เขียนให้เราเลี้ยวซ้าย   

เราไปปล่อยปลาที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่นี่จะมีท่าเรือเอาไว้ให้คนมาปล่อยปลาหลายจุดมาก และปลาที่นี่ก็มีแต่ตัวใหญ่ใหญ่ เมื่อปล่อยปลาเสร็จพวกเราก็ไปซื้ออาหารปลา มาโยนให้ปลากิน ฉันรู้สึกชอบตอนนี้มาก เพราะจะมีปลามากมายมารอคอยกินอาหารที่เราโยนลงไปให้ เมื่อเราให้อาหารปลากันเสร็จแล้วแม่จึงชวนฉันกับน้องกลับบ้าน ซึ่งพวกเราสัญญากันเอาไว้ว่าจะมาเที่ยวที่นี่กันอีกแน่นอน หากใครที่ชื่นชอบการทำบุญไหว้พระ ปล่อยปลา รับรองมาทีวัดมะขามมีครบตามที่ต้องการค่ะ       

 

ขอบุณผู้ให้การสนับสนุนโดย  เว็บพนันบอลฝากขั้นต่ำ 100   

เที่ยวสังขละบุรีมนต์เสน่ห์ที่ใครๆต้องหลงรัก

หาใครอยากไปท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติแท้มีวิถีชีวิตของชาวบ้านอากาศที่บริสุทธิ์และไม่ไกลจากกรุงเทพมากนักวันนี้เราพาไปเที่ยวที่สังขะบุรีอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดกาญจนบุรีมาดูกันว่ามีอะไรที่จะเป็นมนต์เสน่ห์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่นี่กันบ้าง

สำหรับที่สังขะบุรีแม่น้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตจิตใจของชาวสังขะบุรีก็คือแม่น้ำซองกาเรียที่ริมแม่น้ำแห่งนี้มีวิถีความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่น่าสนใจลองมาดูวิถีชีวิตของชาวบ้านของที่นี่ตั้งแต่เช้ายังเน้นเป็นว่ามีอะไรกันบ้าง

1 เริ่มจากตอนเช้าที่นี่จะมีพิธีตักบาตรมอนซึ่งจะเริ่มการตักบาตรกันตั้งแต่ 06:30 น. โดยจะมีทั้งชาวบ้านและนักท่องเที่ยวพากันมาต่อแถวเพื่อรอใส่บาตรกับพระสงฆ์และที่เป็นจุดดึงดูดของนักท่องเที่ยวก็จะมีเด็กน้อยนำถูกห้ามาสอนไว้บนหัวเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกซึ่งภาพเหตุการณ์แบบนี้คุณจะไม่สามารถหาชมได้จากที่ไหนมาก่อนเลยดูได้จากที่นี่ทีเดียวเท่านั้น

2สำหรับที่นี่จะมีสะพานอุตตมะนุสรณ์ซึ่งเป็นสะพานไม้ข้ามแม่น้ำซองกาเรียไปยังหมู่บ้านมอญซึ่งสะพานไม้แห่งนี้เป็นสะพานไม้ที่ว่ากันว่ายาวที่สุดในประเทศไทยและยังเป็นอันดับสองของโลกอีกด้วยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเที่ยวที่นี่มักจะมาดูวิถีชีวิตของชุมชนชาวมอนการใช้ชีวิตอย่างเป็นธรรมชาติ

3สำหรับที่นี่จะมีการโชว์แสดงกระโดดสะพานมอญลงสู่แม่น้ำซองกาเรียด้วยโดยจะมีเด็กหนุ่มที่เป็นคนกล้าทำการแสดงการโดดแม่น้ำให้คนดูซึ่งคุณจะได้ภาพที่สวยงามจากท่ากระโดดของพวกเขาเหล่านี้

4เจดีย์พุทธคยา จะตั้งอยู่ใกล้กับแม่น้ำโดยเจดีย์เห็นนี้จะมีความงดงามและเป็นศูนย์รวมทางศาสนาให้ผู้คนแถวนี้พากันมากราบไหว้การกิจกรรมทางศาสนาและเทศกาลงานต่างๆก็มักจะมาจากงานกันที่นี่เป็นประจำภายในองค์เจดีย์จะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุถือได้ว่าที่นี่เป็นปูชนียสถานที่สำคัญเลยทีเดียว

5แหล่งขึ้นชื่อในการท่องเที่ยวของที่นี่ที่ถือว่าเป็นอันซีนไทยแลนด์อีกอย่างหนึ่งก็คือสร้างเมืองโบราณที่เคยจมน้ำไปแล้วซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เรียกวัดนี้ว่าวัดใต้น้ำ        

6และที่ขาดไม่ได้เลยก็คือจุดเล่นน้ำตกซองกาเรียที่มีนักท่องเที่ยวมักจะมาขายร้อนมาเล่นน้ำกันเป็นจำนวนมากนอกจากจะได้เล่นน้ำใสไหลเย็นแล้วอาหารที่นี่ก็ยังอร่อยรสชาติจัดจ้านหากใครที่อยากจะมาปิกนิกถ้ากินข้าวไปแล้วชมความงามของน้ำตกไปรับเราที่นี่ให้บรรยากาศที่คุณต้องการได้เลย

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  คาสิโนออนไลน์ได้เงินจริง ฝากขั้นต่ำ 100 บาท

ท่องเที่ยวประเทศลาว

ท่องเที่ยวประเทศลาว

ประเทศลาวหรือเรียกอีกชื่อว่า สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว โดยมีเมืองหลวงที่ชื่อว่า เวียงจันทน์ ซึ่งประเทศลาวนี้เปรียบเสมือนกับบ้านพี่เมืองน้องกับประเทศไทย เพราะด้วยหลายๆอย่างที่ความละม้ายคล้ายคลึงกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชนชาติที่หน้าตานั้น ถ้าคนสองประเทศมารวมตัวกันก็แยกไม่ออกว่า คนไหนคนไทยและคนไหนคนลาว ในด้านอาหารการกิน ก็แทบจะถอดแบบลอกเลียนแบบกันมาเลยก็ได้ เพราะคนไทยกินยังไง คนลาวก็กินแบบนั้น ส่วนภาษาที่ใช้นั้น คำพูดอาจจะมีแตกต่างกันในด้านของคำ แต่ก็ไม่ได้ต่างกันมากนัก ฟังกันเข้าใจรู้เรื่องอยู่

แต่คำเขียน ก็พอจะเดาๆ กันได้ เพราะก็เขียนบนอักขระที่ค่อนข้างใกล้กัน ส่วนในเรื่องของอากาศ ภูมิศาสตร์ ไม่ได้แตกต่างกันเลย เพราะประเทศทั้งสองประเทศนี้อยู่ติดกัน แบบอารมณ์ว่าเดินทางข้ามสะพานแม่น้ำโขง ก็ถือว่าข้ามประเทศกันแล้ว และประเพณีวัฒนธรรม ก็อย่างที่บอกไปว่า สองประเทศนี้คือบ้านพี่เมืองน้อง ที่ใช้ชีวิตและวิถีความเป็นอยู่นั้นเมืองกัน  เพราะคนลาวจะนิยมดูหนังหรือฟังเพลงตามแบบพี่ไทย และคนลาวกับคนไทยก็มักจะทำธุรกิจค้าขายกัน เพราะด้วยความที่สื่อสารกันอย่างเข้าใจได้ง่าย และประเทศใกล้กัน ทำให้การขนส่งสินค้าค่อนข้างสะดวกและทำได้รวดเร็ว ตลอดกับพื้นฐานที่คนไทยบางคนก็ได้ไปตั้งรกรากปักฐาน ที่ประเทศลาว จนกลายเป็นคนลาวไปแล้ว และเช่นกันคนลาวก็เข้ามาตั้งรกรากปักฐานที่ประเทศไทย ก็แทบจะกลายเป็นคนไทยแล้วนั่นเอง 

ซึ่งถ้าใครมีเวลาว่างก็อยากจะแนะนำให้ไปเที่ยวประเทศนี้ เพราะถือว่าได้เปลี่ยนบรรยากาศ เพื่อผ่อนคลาย และค่าใช้จ่ายนั้นก็ไม่ได้แพง เพราะเอาเข้าจริงๆ ค่าเงินไทยนั้นแข็งกว่าลาว และที่ลาวนั้นก็มีสถานที่มากมายให้คุณได้ไปท่องเที่ยว ซึ่งเมืองที่คนไทยส่วนใหญ่ชอบไปนั้น ก็จะมีเวียงจันทน์ เมืองหลวงของประเทศลาวนี่แหละ เพราะด้วยไลฟ์สไตล์ ของคนเมืองก็จะมีแสงสี ความสวยงามของธรรมชาติไม่แพ้กับเมืองไทย แต่อาจจะแตกต่างกันตรงที่คนลาวจะไม่ค่อยเร่งรีบเหมือนคนไทยนัก ซึ่งก็จะทำให้รู้สึกไม่ต้องแก่งแย่งหรือแข่งขันกัน ส่วนอีกเมืองก็จะเป็นหลวงพระบาง

ซึ่งเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นในระยะ 10 ปีหลัง เพราะนอกจากจะเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์แล้วนั้น วิถีชีวิตของคนเมืองที่นี่ ก็จะมีความเรียบง่ายสบายๆ ใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์ ชิลๆ เรื่อยๆ และไม่วุ่นวาย ซึ่งหากเราหรือเพื่อนคนใด ที่อยากจะหนีชีวิตเมืองไทย ไปพักผ่อนเปลี่ยนบรรยากาศ ก็อยากจะขอแนะนำ เพราะคุณสามารถเดินทางได้ด้วยสายการบินต่างๆ ที่ใช้ระยะเวลาแค่ หนึ่งชั่วโมงเท่านั้น

 

 

สนับสนุนโดย แทงหวยออนไลน์ไม่มีขั้นต่ำ

ทำความรู้จักประเทศฝรั่งเศส

ประเทศฝรั่งเศส เมืองคลาสสิคแห่งยุโรป

ดินแดนในฝันของคนหลายๆคน และมีนักท่องเที่ยวมากมายหลั่งไหลจากทุกมุมโลก ประเทศฝรั่งหรือเมืองน้ำหอม มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย ไม่ว่าจะเป็นหอไอเฟล หรือประตูชัย อีกทั้งยังมีแหล่งช๊อปปิ้งชั้นดี อย่างห้างลาฟาเย็ด หรือถนนคนเดินช็องเซลิเซ่ รวมถึงอาหารชั้นเลิศ อย่างหอยนางรมอบซอสไวน์ขาวอันเลื่องชื่อ รวมถึงประเทศนี้ ยังมีสโมสรฟุตบอลชื่อดังอย่าง ปารีสแซงแชร์แมงค์ ที่มีนักเตะซุปเปอร์สตาร์อย่าง เนย์มาร์ และยังมีทีมอย่างมาร์เซย์ หรือบอร์โดซ์ อีกด้วย ชนพื้นเมืองของฝรั่งเศสในปัจจุบันนั้นแถบมีเหลืออยู่ไม่มาก

เพราะหากใครเคยมาฝรั่งเศส จะรู้ว่าประเทศนี้มีชาวต่างชาติเข้ามาอาศัยอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็นคนเอเชีย คนยุโรปจากประเทศอื่น หรือ คนแถบแอฟริกัน เนื่องจากประเทศนี้เป็นประเทศเปิดกว้างและเปิดเสรีมาก่อน นั่นจึงทำให้ประเทศนี้มีคนหลายเชื้อชาติเข้ามาอาศัยอยู่ จริงๆ มันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย เนื่องจากการเป็นประเทศเปิดนั้น ทำให้ผู้คนหลายเชื้อชาติเข้ามาตั้งรกรากปักฐานมากมายในสมัยก่อน จึงทำให้มีวัฒนธรรมและประเพณีอันหลายหลาย จึงทำให้เป็นที่น่าสนใจและดึงดูดไปอีกแบบ แต่ข้อเสียนั้นก็ทำให้ประชากรส่วนใหญ่ที่เข้ามาตั้งรกรากปักฐาน มีหลายชนชั้น

ซึ่งก็มีทั้งคนดีและมิจฉาชีพ ซึ่งใครๆ หลายคนคงเคยได้เห็นหรือได้ยินข่าวของโจรล้วงกระเป๋า ตามขบวนรถไฟ หรือตามเขตต่างๆ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวกันพอสมควร ก็เพราะเนื่องจากพอคนเข้าอยู่ประเทศฝรั่งเศสเยอะ คนก็ต้องแย่งกันทำมาหากิน บางคนโชคดีก็มีงานทำ เป็นเจ้าของกิจการ บางคนดีหน่อยก็เป็นลูกจ้าง พนักงานห้างร้านต่างๆ

แต่บางคนก็ลำบากถึงกับต้องนั่งขอทานไปวันๆ ก็มีให้เห็นมาแล้ว นั่นคือสาเหตุที่ว่า เวลานักท่องเที่ยวหรือใครหลายคนที่ไปประเทศนี้ จะต้องระวังเรื่องทรัพย์สินให้ดีๆ ลำพังของหายยังไม่เท่าไหร่ แต่ถ้าโดนล้วงพาสปอร์ตไปแล้วด้วยนั้น งานนี้รับรองว่าวุ่นวายกันถึงคนที่อยู่เมืองไทยที่ต้องหาสำเนาหรือหลักฐานมายืนยันเพื่อกลับประเทศกันเลยทีเดียว อย่างไรก็ตามไม่ว่าเราจะไปเที่ยวประเทศไหน ทุกที่มักจะมีมิจฉาชีพอยู่เสมอ ต่อให้เป็นประเทศที่เจริญแล้วก็ตามเถอะ แต่ของแบบนี้ไม่เข้าใครออกใคร ยังไงก็ควรระวังตัวไว้ก่อน อย่างน้อย คุณควรจะแบ่งเงินออกเป็น 2 ส่วน หรือ 3 ส่วนไว้ได้ยิ่งดี

และเก็บไว้คนละกระเป๋า หรือคนละจุด เพื่อป้องกันหากเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน อย่างน้อยหากโชคร้ายเจอมิจฉาชีพ ยังไงซะมันคงไม่เก่งขนาดล้วงกระเป๋าพร้อมกันได้ทีเดียวทุกจุดหรอก ยังไงเราจะได้มีสำรองไว้ใช้ยามฉุกเฉิน

 

ขอบคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนโดย  วิธีเล่นบาคาร่าให้รวย

ดอกไม้งามของจังหวัดสระบุรี

มาชวนเที่ยวทุ่งทานตะวันดอกไม้งามของจังหวัดสระบุรี

สำหรับใครที่ชอบดอกไม้นิยมการถ่ายรูปกับดอกไม้ วันนี้เราจะมาแนะนำสถานที่ถ่ายรูปสวยสวย ซึ่งจะมีดอกไม้สีเหลืองทองอร่ามใกล้สุดลูกหูลูกตา มองไปทางไหนก็มีแต่สีเหลืองของดอกทานตะวัน หากใครเคยขับรถผ่านมาทางสระบุรีและต่อยาวไปจนถึงจังหวัดลพบุรีแล้วละก็ ในช่วงปลายปีประมาณเดือนพฤศจิกายน  – เดือนธันวาคมของทุกปี คุณก็จะเห็นสองข้างทางถนนของชาวบ้านมักจะเต็มไปด้วยต้นทานตะวันซึ่งจะกำลังออกดอกสีเหลืองสวยงาม มองไปทางไหนก็สะดุดตามกับความงดงามของทุกทานตะวัน และถนนเส้นที่นิยมปลูกดอกทานตะวันกันมากคือ ถนนเส้นพัฒนานิคม – ถนนวังม่วง

ซึ่งอันที่จริงแล้วต้นทานตะวันผู้คนมักจะปลูกกันตลอดแทบทั้งปีแหละ แต่จะเน้นปลูกมากและปลูกเยอะก็ในช่วงของฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน  – เดือนธันวาคม มากหน่อยเท่านั้น ซึ่งในช่วงนี่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ทั้งนักท่องเที่ยวที่เป็นคนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงต่างก็จะพากันมาเยี่ยมชมความงามของดอกทานตะวัน และที่สำคัญต้องมาตั้งแต่เช้าเช้าเพราะหากสายมากจะร้อนและดอกทานตะวันจะหุบบานช่วงบ่ายไปแล้ว นักท่องเที่ยวส่วนมากที่มาเยี่ยมชมความงดงามของดอกทานตะวันนั้น

จะขาดไม่ได้เลยก็คือกล้องถ่ายรูปที่มักจะเข้ามาถ่ายรูปตัวเองยืนอยู่ท่ามกลางดอกทานตะวันที่บานสะพรั่งซึ่งเป็นภาพที่งดงามเป็นอย่างมาก  ในสมัยก่อนชาวบ้านปลูกดอกทานตะวันเพื่อความงดงามเพียงเท่านั้น แต่ปัจจุบันมีการแปรรูปจากสถานที่ท่องเที่ยวเอาไว้ถ่ายรูปอย่างเดียวมาเป็นการนำสินค้าแปรรูปจากทานตะวันมาจำหน่ายให้ด้วย

โดยมีการเปิดร้านขาย ทั้งเมล็ดทานตะวันอบแห้ง ซึ่งจะมีอบหลายรสชาติให้เลือกซื้อไปรับประทาน ขนมคุกกี้ทานตะวัน ข้าวเกรียบทานตะวัน ข้าวตังทานตะวัน และยังมีสินค้าอื่นอื่นมากมายอีกเพียบ ตัวอย่างเช่น น้ำผึ้งดอกทานตะวัน นมผึ้ง หรือแม้แต่เกสรผึ้งก็ยังมีขายเลย และเมื่อมาเที่ยวถ่ายรูปจนหน่ำใจแล้ว

ก็ยังสามารถขับรถต่อไปเรื่อยเรื่อยเพื่อชื่นชมของงามของทั้งจังหวัดสระบุรีและจังหวัดลพบุรี และยังมีสถานทีเที่ยวอื่นอื่นที่จะสามารถขับรถไปแวะเที่ยวไปก็ได้ สำหรับที่ทุ่งทานตะวันนั้นอยู่ไม่ไกลจากตัวกรุงเทพมากนักขับรถประมาณ 2.30  -3 ชั่วโมงก็ถึงและระหว่างทางตั้งแต่ออกจากกรุงเทพมากว่าจะถึงทุ่งทานตะวันก็ยังมีที่เที่ยวให้แวะเที่ยว แวะไหว้พระได้อีกหลายจุดมากมาย ดังนั้นหากวันหยุดนี้ไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวที่ไหน ลองมาเที่ยวที่สระบุรีดูสิคะ ไม่ไกลจากกรุงเทพมาก ชับรถจะได้ไม่เหนื่อยแล้วยังมีที่ให้เที่ยวมากมายหลายที่

 

สนับสนุนเรื่องโดย  ole777

ของฝากจากประเทศไทยที่นักท่องเที่ยวชอบซื้อกลับไป

ในเวลาที่ทุกๆคนไปเที่ยวนั้น ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวภายในประเทศหรือต่างประเทศก็ดี สิ่งหนึ่งที่หลายๆคนจะพลาดไม่ได้เลยคือการซื้อของฝาก ของกิน เพื่อเป็นที่ระลึก และความทรงจำว่าครั้งหนึ่งเราเคยไปเที่ยวที่สถานที่นั้นๆมานะ ถ้าให้พูดถึงเรื่องของฝากแล้วล่ะก็แต่ละประเทศก็มีของฝากขึ้นชื่อแตกต่างกันไป เช่น ประเทศฝรั่งเศสของฝากชื่อดังก็คงจะหนีไม่พ้นน้ำหอม ประเทศนิวซีแลนด์ก็ผลิตภัณฑ์จากขนแกะ ประเทศเกาหลีก็เป็นกิมจิ ประเทศญี่ปุ่นก็เป็นขนมต่างๆ แล้วเคยสงสัยกันมั้ยว่าแล้วประเทศไทยล่ะ

ประเทศที่โด่งดังและเป็นจุดหมายอันดับหนึ่งในการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ ประเทศที่นักท่องเที่ยวได้มาเป็นต้องหลงรักและกลับมาเที่ยวอีก ประเทศที่นักท่องเที่ยวบอกว่าคนไทยยิ้มเก่ง ใจดี และมีน้ำใจคอยช่วยเหลือคนอื่นๆ แล้วแบบนี้เวลานักท่องเที่ยวมาประเทศไทยเขาซื้ออะไรกลับไปเป็นของฝาก ของที่ระลึก คนที่บ้านเค้ากันล่ะ จริงๆแล้วนั้นมีหลายอย่างเลยล่ะที่นักท่องเที่ยวซื้อกลับไปกัน เช่น

  • ทุเรียนทอด ของฝากแสนอร่อยที่แม้แต่คนไทยยังชอบกันถ้วนหน้า ถ้าจะให้พูดถึงผลไม้ขึ้นชื่อของประเทศไทย ใครก็ต้องตอบว่าทุเรียนแน่นอน แต่ครั้นจะซื้อทุเรียนสดๆกลับไปเป็นของฝากก็คงจะไม่ดีเท่าไหร่ เพราะเมื่อกลับไปถึงประเทศของนักท่องเที่ยวแล้วทุเรียนก็คงจะไม่สดแล้ว แถมดีไม่ดีส่งกลิ่นเหม็นและอาจจะเสียได้อีก ทุเรียนทอดจึงเป็นทางเลือกที่ดีเลย ที่จะซื้อกลับไปเป็นของฝาก เพราะแพคเอากลับก็ง่าย รสชาติก็ดี อร่อย และกินง่ายอีกต่างหาก ซึ่งทุเรียนทอดเป็นของฝากที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบเป็นอย่างมากเลยล่ะ
  • ยาดม ยาหอม ของฝากที่เป็นที่โปรดปรานมากๆเลยของนักท่องเที่ยวหลายๆชาติ เพราะจริงๆแล้วถือเป็นของสารพัดประโยชน์ จะเอาใช้ดมก็ได้ หรือจะเอามาใช้ทาก็ได้ แถมมีกลิ่นหอมสดชื่นและยังช่วยบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะ อาการหน้ามืด อาการหวัด คัดจมูกได้ดีอีกด้วย ขนาดก็เล็กกะทัดรัด ราคาถูก จะพกไปไหนมาไหนติดต่อก็สะดวกมาก จึงไม่แปลกเลยว่าทำไมนักท่องเที่ยวถึงได้ชอบเจ้ายาดม ยาหอม มากขนาดนี้
  • บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ของฝากราคาแสนถูกที่นักท่องเที่ยวก็ชอบกันมาก เพราะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของประเทศไทยนั้นย่อมต้องมีรสชาติเฉพาะเจาะจงที่แสดงถึงความเป็นไทยได้ดีนั้นเอง ทั้งรสหมูสับ รสต้มยำกุ้ง รสผัดฉ่า รสต้มโคล้ง รสต้มยำน้ำข้น รสแกงเขียวหวาน รสสุกี้ รสก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตก รสผัดขี้เมา และรสอื่นๆอีกมากมาย ที่นักท่องเที่ยวสามารถหาซื้อได้จากที่ประเทศไทยเท่านั้น เป็นทางเลือกที่ดีอีกทางหนึ่งเลยที่จะเลือกซื้อกลับไปเป็นของฝาก เพราะเมื่อคิดถึงไทยเมื่อไหร่ให้ไปหยิบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาต้มได้เลย
  •  ผลไม้อบแห้ง ประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งประเทศเลยที่ขึ้นชื่อเลยว่ามีผลไม้ที่หลากหลายและรสชาติดีมาก จึงเป็นที่แน่นอนว่าผลไม้อบแห้งก็คงจะอร่อยไม่แพ้กัน แถมสามารถเก็บได้นาน และมีผลไม้หลากหลายฤดูกาลให้เลือกซื้อกลับไปกินได้ตามความชอบ โดยเฉพาะที่นักท่องเที่ยวซื้อกลับไปเป็นของฝากกันมากก็คือ มะม่วงอบแห้ง นั้นเอง

 

ขอบคุณเรื่องรวเหล่านี้จาก  ทดลองเล่น gclub

การเที่ยวคนเดียวมันไม่ได้แย่นะ

โดยปกติแล้วการไปเที่ยวหรือจะทำกิจกรรมอะไร

เรามักจะต้องมีคนไปทำด้วยเสมอ เพื่อความสนุกที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มเพื่อน ยิ่งไปกันหลายๆคนจะยิ่งสนุกเพิ่มมากขึ้น แต่ในบทความนี้เราจะมาพูดถึงการไปเที่ยวคนเดียวกัน หลายๆคนอาจจะมองว่าการไปเที่ยวคนเดียวมันน่าเบื่อ มันไม่น่าสนุก สนุกยังไง คุยกับใครก็ไม่ได้ ซึ่งอันที่จริงแล้วนั้นเราอยากจะบอกว่าไม่จริงเลย

อันดับแรกคือคุณต้องมีเปลี่ยนความคิดก่อนว่า การทำอะไรคนไม่ไม่สนุก ในบางทีนั้นการได้ทำอะไรสักอย่างด้วยตัวของเราเองคนเดียวมันน่าสนุกและตื่นเต้นเอามากๆเลยนะ มันเหมือนกับว่าเราได้มีเวลากับตัวเองมากขึ้น กล้าที่จะตัดสินอะไรด้วยตัวเอง ในทางตรงกันข้ามถ้าเรามากับกลุ่มเพื่อนหลายๆคน

แน่นอนแลหะว่ามันอาจจะเป็นข้อดีต้องที่ว่าคุณจะได้มีคนคุย แต่เมื่อต้องตัดสินใจในบางสถานการณ์มันอาจจะไม่สามารถตกลงกันได้ หรือต้องทำเลือกหลายๆอย่าง ซึ่งเราไม่ได้จะบอกว่าการไปเที่ยวเป็นกลุ่มไม่ดี เพียงแต่ว่าตรงนี้อาจจะเป็นข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันออกไปก็เท่านั้น

การไปเที่ยวคนถือว่าต้องรอบคอบมากในระดับ

เพื่อเตรียมพร้อมสิ่งที่เราจะต้องเผชิญ ถ้าคุณรู้สึกเหงาเราอยากจะบอกคุณว่าให้เปลี่ยนความรู้สึกเป็นความรู้สึกตื่นเต้นดูสิ มันน่าท้าทายมากนะว่าไหม การวางแผนถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากๆ เพราะตัวช่วยของคุณจะลดน้อยลง แต่สิ่งหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาคือความกล้า กล้าที่จะเผชิญกับปัญหาที่พบ กล้าที่เข้าหาผู้อื่นก่อน เรียกได้ว่าการไปไหนมาไหนคนเดียวนั้นถือว่าเป็นการฝึกความอดทนของตัวเราเองอย่างมาก หากคุณทำมันบ่อยๆ คุณอาจจะชินและตกหลุมรักมันไปเลยก็ได้ รู้ไหมว่ามันสามารถแก้ปัญหาการโดนเทได้ด้วยนะ

เชื่อเถอะว่าหลายๆ จะต้องเคยเจอสถานการณ์นัดกับเพื่อนเอาไว้แล้วเรียบร้อย ทั้งสถานที่ เวลา แต่สุดท้ายก็โดนเทด้วยสาเหตุอะไรก็ตามแต่ คุณอาจจะไม่เป็นกังวลกับเรื่องนี้เลยก็เป็นได้ ในความรู้สึกชองคุณของจะคิดว่า ไปคนเดียวก็ได้ คุณจะสนุกไปกับมันได้โดยที่คุณคิดและสนใจแค่ตัวเอง เพราะมันถือว่าเป็นความสุขที่สามารถสร้างขึ้นมาได้ด้วยตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งใครเช่นเดียวกัน

เห็นไหมล่ะว่าการเที่ยวคนเดียวนั้นไม่ได้เสมอไป มันไม่ใช่ว่าการเที่ยวคนเดียวจะคือคนที่เก็บตัว โลกส่วนตัวสูง สิ่งหนึ่งที่บอกได้เลย คนโลกส่วนตัวสูงก็มีสั่งคมได้เช่นกัน และการเที่ยวคนเดียวมันคือความสบายใจส่วนบุคคล จงใช้เวลากับตัวเองให้มากๆนะ

 

ขอบคุณสำหรับเนื้อหาโดย  Gclub ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ

ไหว้พระขอพรที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทริปไหว้พระขอพรใกล้กรุงเทพ มีดังนี้

เป็นกิจกรรมที่มักจะทำกันเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วในการเดินทางไปไหว้พระขอพรพระในวันเกิดซึ่งพรุ่งนี้ตรงกับวันเกิดของลูกสาวคนเล็กจึงอยากพาลูกไปไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคลของพวกเราทั้งครอบครัว

วันนี้จึงพากันนอนตั้งแต่หัวค่ำ เพื่อที่พรุ่งนี้จะได้ตื่นแต่เช้าไปเที่ยวจังหวัดอยุธยากัน

และรุ่งเช้าพวกเราก็รีบตื่นมาอาบน้ำแต่งตัวและทานอาหารเช้ากันเรียบร้อยก็พากันขับรถออกจากบ้านทันที วันนี้พวกเราตั้งใจจะไปไหว้พระที่วัดใหญ่ชัยมงคล ซึ่งที่วัดแห่งนี้จะมีพระนอนองค์ใหญ่มากซึ่งเป็นพระประจำวันเกิดของคนที่เกิดวันอังคาร และลูกสาวทั้งสองคนก็เกิดวันอังคารจึงพากันมาไหว้พระขอพระที่วัดแห่งนี้เป็นวัดแรก

เมื่อมาถึงที่วัดมีรถจอดเต็มไปหมดผู้คนต่างก็พากันมาไหว้พระกันเป็นจำนวนมากและแดดก็เริ่มที่จะร้อนแล้วพวกเราจึงรีบเดินไปตรงจุดที่ไหว้พระนอนทันที เมื่อไปถึงก็ไปติดต่อเจ้าหน้าที่ขอเพื่อทำการซื้อผ้าห่มให้กับพระนอนรวมถึงดอกไม้ธูปเทียน หลังจากนั้นพากันไปไหว้พระ ถวายดอกไม้ธูปเทียนเสร็จแล้วจึงติดต่อเจ้าหน้าที่ที่อยู่ประจำตรงจุดที่ห่มผ้าให้กับพระนอนทำการช่วยห่มผ้า และเมื่อทำการห่มผ้าให้พระเสร็จพวกเราก็เดินไปไหว้พระตามจุดต่างๆที่อยู่ภายในบริเวณวัด 

ซึ่งจากที่มีการศึกษาประวัติความเป็นมาของวัดใหญ่ชัยมงคล แต่เดิมที่นี่เคยมีชื่อว่าวัดป่าแก้ว โดยวัดแห่งนี้มีการสันนิฐานกันว่าสมเด็จพระเจ้าอู่ทองเป็นผู้ทรงสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมา ต่อมาในสมัยของพระนเรศวรมหาราชได้ทรงมีการสร้างพระเจดีย์ชัยมงคลเพิ่มขึ้น และเมื่อในสมัยที่พระนเรศวรไปรบทัพได้ชัยชนะกลับมา จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อวัดป่าแก้วใหม่ว่า วัดชัยมงคล

ซึ่งที่นี่จะมีเจดีย์ดีที่มีขนาดใหญ่และสูงที่สุดจากวัดทั้งหมดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งตั้งสวยเด่นเป็นสง่าอย่างมากจึงมีผู้คนมากมายต่างพากันมากราบไหว้ของพรกันเป็นจำนวนมาก และที่วัดแห่งนี้จะมีความเชื่อในเรื่องการขอพรจะเน้นเก่ยวกับเรื่องเมตามหานิยม และการเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัย

และเมื่อพวกเราพากันไหว้พระครบทุกจุดแล้ว จึงพากันขับรถออกมานอกวัดซึ่งฝั่งตรงข้ามจะมีร้านขายก๋วยเตี๋ยวอยู่หลายร้านด้วยกันและแต่ละร้านก็มีคนมานั่งรอกินก๋วยเตี๋ยวกันเป็นจำนวนมาก เมื่อกินเสร็จพวกเราจึงพากันขึ้นรถและเดินทางไปไหว้พระวัดต่อไปที่อยู่ใกล้ๆกันนั่นเอง

 

ขอบคุณเรื่องที่ให้มาเสนอโดย วิธีเล่นบาคาร่าให้ได้เงิน